„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Dane teleadresowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3

im. Jana Pawła II

opolskie

strzelecki

Kolonowskie

ul. Jana Pawła II 4

Kolonowskie

47- 113

Patrycja Szczerbińska- Grund
774611158
774611158
szkolfos@tlen.pl

Agnieszka Wajda
awajda@vp.pl