„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21