„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Do zadań logopedy należy:

- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne, 
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

- prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zaburzeń komunikacji werbalnej,

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

- kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg),

 

 

 Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się mgr Karolina Biskup.