„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020