„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Historia szkoły

 

 

 

 

Lata 1957- 1972

 

Kierownik szkoły- Leonard Grzymek

absolwenci- 243; nauczyciele- 5

 

 

 

2.09.1957

 

Pierwszy dzwonek w murach nowej szkoły w Fosowskiem.

 

1957

 

Rozpoczyna działalność drużyna harcerska.

 

1957-1957

 

Porządkowanie i zagospodarowywanie terenu wokół szkoły.

 

1959

 

Pierwszy obóz harcerski w Ornecie na Mazurach.

 

1959

 

Wycofano ze szkół naukę religii.

 

1966

 

Wprowadzono szkoły 8- letnie.

 

1969

 

Przebudowa budynku gospodarczego na salę lekcyjną (pracownia ZPT).


 

 

 

    


Lata 1972- 1985

Dyrektor szkoły- Kazimierz Okoń

absolwenci- 369; nauczyciele-15

 


1973

Po raz pierwszy zatrudniono woźnego szkoły.

W miejsce powiatowych wydziałów oświaty wprowadzono gminnych dyrektorów szkół.

1973-1974

Bardzo aktywnie działają drużyny: harcerska i zuchowa.

1975

Piece węglowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem.

1970-1980

Udział szkoły w budowie pomnika– szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

1977

Obchody 20-lecia szkoły, sadzenie kasztanowców na 20-lecie.

1983

Szkoła uhonorowana odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

1984-1993

Działają ZEAS-y zajmujące się obsługą administracyjno-finansową szkół.

W miejsce gminnych dyrektorów szkół wprowadza się gminne inspektoraty szkół.

 


 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolonowskiem

Lata 1985- 2001

Dyrektor szkoły- Maria Okoń

absolwenci-305; nauczyciele-15

 

1990

Rozpoczęto naukę języka niemieckiego.

1990

Wraca do szkoły nauka religii.

1990-2007

Szkoła organizuje akcję „I ty możesz podzielić się kromką chleba”.

1994

Urząd Miasta i Gminy zmienia nazwę Szkoły Podstawowej w Fosowskiem na Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolonowskiem.

Wprowadza się konkursy dla dyrektorów szkół.

1996

Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

1997

Rozpoczęcie starań o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

1997

Utworzenie pracowni komputerowej.

Obchody 40-lecia szkoły, sadzenie jubileuszowego kasztanowca.

Sprzedaż serduszek 40-lecia. Całkowity dochód zostaje przekazany szkole specjalnej

w Kędzierzynie-Koźlu, która ucierpiała wskutek powodzi.

1998

Dyrektor szkoły– pani Maria Okoń otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej.

1999

Reforma oświaty, szkoła sześcioletnia.

Uruchomienie pracowni logopedycznej.

2000

Szkoła staje się ambasadorem zwalczania przemocy wśród nieletnich w gminie, rozpoczyna działalność

Klub pomocna dłoń”.

Szkołę opuszcza ostatnia klasa ósma.
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3


 


Lata 2001-2006

 

Dyrektor szkoły-Piotr Jendruś

 

absolwenci-110; nauczyciele-17


 

 2001-2003

 

Zajęcia odbywają się w 2 budynkach szkolnych: w Staniszczach Wielkich (4 oddziały),

 

w Fosowskiem (6 oddziałów).

 

2001

 

Bardzo aktywnie działa Szkolne Koło PTTK.

 

Wprowadzenie do nauczania języka angielskiego.

 

2003

 

Wyłączenie z nauczania budynku szkoły w Staniszczach Wielkich.

 

Likwidacja przedszkola w Fosowskiem.

 

Remont szkoły, dostosowanie parteru budynku szkoły do potrzeb oddziału przedszkolnego.

 

Przeniesienie oddziału przedszkolnego do szkoły.

 

Podłączenie szkoły do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

 

2005

 

Zmiana nazwy ulicy, przy której mieści się szkoła na Jana Pawła II.

 

Rozpoczęcie procedury związanej z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II.

 

 

Lata 2006-nadal

 

Dyrektor szkoły- Dorota Robak-Detko

 

 

 Działalność szkoły

 

Udział w ogólnopolskich programach:

 

- Szkoła bez przemocy,

 

- Radosna szkoła,

 

- Szklanka mleka,

 

- Warzywa i owoce w szkole,

 

- Matematyka innego wymiaru,

 

- Bezpieczne wakacje,

 

- Polska biega.

 

Organizacja stałych imprez międzyszkolnych i środowiskowych:

 

- Międzyszkolny Turniej Ringo,

 

- Obchody św. Marcina,

 

- Kiermasz bożonarodzeniowy,

 

- Wieczór „W hołdzie Janowi Pawłowi II”,

 

- Udział w rajdach organizowanych w ramach SK PTTK

 

- Pielgrzymka szkół im Jana Pawła II.

 

Organizacja akcji szkolnych:

 

- „Sprzątanie świata”,

 

- Zbiórka publiczna Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia,

 

- Zbiórka surowców wtórnych,

 

- Pomoc charytatywna.

 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych, podejmowanie inicjatyw w ramach przynależności do:

 

- SK PTTK

 

- Towarzystwa Przyjaciół Lasu.